کارشناس ارشد مدیریت مالی

احمد غفار زاده

احمد غفار زاده
تخصص ها: قوانین و مقررات مالیاتی - دادرسی مالیاتی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی