فوق لیسانس تخصصی گمرک

غلامحسین آرام

غلامحسین آرام
تخصص ها: ساختار سیستم هماهنگ شده (HS)

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی