فوق لیسانس مدیریت

چنگیز خناری

چنگیز خناری
تخصص ها: حمل و نقل و ترانزیت - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی