فوق لیسانس مدیریت

چنگیز خناری

چنگیز خناری
تخصص ها: حمل و نقل و ترانزیت - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.