دانشجوی دکتری مدیریت مالی

مصطفی محسنی

مصطفی محسنی
تخصص ها: بازبینی و حسابرسی - ارزش گمرکی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی