فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری

فضل الله امیرحاجلو

فضل الله امیرحاجلو
تخصص ها: وکیل دادگستری - مدرس دانشگاه

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی