فوق لیسانس مدیریت

عبدالرضا غلامی

عبدالرضا غلامی
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.