فوق لیسانس مدیریت

حبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده
تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی