فوق لیسانس

اکبر نوبخت

اکبر نوبخت
تخصص ها: گمرک، مناطق

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

اکبر نوبخت
فوق لیسانس
مهدی سعیدی
متخصص ترانزیت و گمرک
آرمان جهان بیگلری
متخصص حمل و نقل دریایی
عبدالحسین  گودرزی
متخصص عملیات بندری و کشتی
کاظم ماکویی
متخصص حمل و نقل هوایی