محمدرضا فاروقی

فوق لیسانس مدیریت
محمدرضا فاروقی

تخصص ها: گمرکی / بازرگانی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی