ماشاالله تاج الدین

کارشناس متخصص
ماشاالله تاج الدین

تخصص ها: شیمی تعرفه

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص
سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک