حبیب الله نجاتی زاده

فوق لیسانس مدیریت
حبیب الله نجاتی زاده

تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت