سمینار پرسش و پاسخ

شرکت در این سمینار به صاحبان­ کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، مدیران شرکت­های بازرگانی و تولیدی،کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.