کارگاه تعیین ارزش

کارگاه تعیین ارزش

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

نظر به استقبال خوب دوستان و شرکت کنندگان بزرگوار جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمک» که در 2 و 3 آبان ماه سال 1397 در تهران برگزار شد و ظرفیت محدود کلاس و با لحاظ درخواست دوره جدید، انشاالله و به یاری خداوند و لطف و مرحمت دوستان به زودی و ظرف دو ماه آینده کارگاه را با کیفیت بالاتر تجدید خواهیم کرد.

اخبار
کارگاه تعیین ارزش
اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
کارگاه تخصصی آشنایی با مصادیق قاچاق کالا
نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده