دوره ها

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات
تاریخ شروع: 1401/2/31

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات

این دوره در 16 ساعت برای کارکنان معرفی‌شده شرکت نفت سپاهان در سراسر کشور در روزهای 31 اردیبهشت و دوم الی چهارم خرداد 1401 بصورت آنلاین از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد و از ورود سایرین ممانعت بعمل خواهد آمد.

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1401/2/15

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

این دوره در 48 ساعت برای متقاضیان شرکت در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل که در 30 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد، ایجاد شده است و در تکمیل دوره 100 ساعته سال قبل می باشد. مقرر است اساتید محترم نکات مهم و کلیدی را بازگو و تاکید کنند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/11/20

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه همزمان بصورت حضوری (با ظرفیت محدود) و آنلاین در عصر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 15 الی 19 و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 ساعت 9 الی 13 برگزار می شود. شرکت در این دوره تخصصی به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. متقاضیان محترم لطفا پس از ثبت نام،نحوه حضور در کلاس (حضوری یا آنلاین) را با ارسال پیامک به شماره 09212839343 اعلام فرمایند.

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا
تاریخ شروع: 1400/11/3

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا

این دوره در 8 ساعت و بصورت آنلاین در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 بهمن 1400 از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد.  شرکت در این دوره تخصصی به تولیدکنندگان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌شود.

تست تعرفه
تاریخ شروع: 1400/10/8

تست تعرفه

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1400/8/26

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 90 ساعت و طی 30 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 26 آبان 1400 لغایت 1 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به کار کنان و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، کارشناسان رسمی در رشته حمل و نقل، علاقه‌مندان به صنعت حمل و نقل و ترانزیت و همچنین متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات
تاریخ شروع: 1401/2/31

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات

این دوره در 16 ساعت برای کارکنان معرفی‌شده شرکت نفت سپاهان در سراسر کشور در روزهای 31 اردیبهشت و دوم الی چهارم خرداد 1401 بصورت آنلاین از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد و از ورود سایرین ممانعت بعمل خواهد آمد.

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1401/2/15

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

این دوره در 48 ساعت برای متقاضیان شرکت در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل که در 30 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد، ایجاد شده است و در تکمیل دوره 100 ساعته سال قبل می باشد. مقرر است اساتید محترم نکات مهم و کلیدی را بازگو و تاکید کنند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/11/20

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه همزمان بصورت حضوری (با ظرفیت محدود) و آنلاین در عصر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 15 الی 19 و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 ساعت 9 الی 13 برگزار می شود. شرکت در این دوره تخصصی به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. متقاضیان محترم لطفا پس از ثبت نام،نحوه حضور در کلاس (حضوری یا آنلاین) را با ارسال پیامک به شماره 09212839343 اعلام فرمایند.

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا
تاریخ شروع: 1400/11/3

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا

این دوره در 8 ساعت و بصورت آنلاین در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 بهمن 1400 از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد.  شرکت در این دوره تخصصی به تولیدکنندگان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌شود.

تست تعرفه
تاریخ شروع: 1400/10/8

تست تعرفه

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1400/8/26

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 90 ساعت و طی 30 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 26 آبان 1400 لغایت 1 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به کار کنان و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، کارشناسان رسمی در رشته حمل و نقل، علاقه‌مندان به صنعت حمل و نقل و ترانزیت و همچنین متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

دوره جامع گمرک و تجارت خارجی
تاریخ شروع: 1400/8/12

دوره جامع گمرک و تجارت خارجی

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت و طی 26 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 12 آبان 1400 لغایت 7 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین نمایندگان شرکت‌ها و کارکنان کارگزاران گمرکی و متقاضیان پروانه کارگزاری گمرکی، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون کارگزاری گمرکی پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

تست پلتفرم
تاریخ شروع: 1400/7/15

تست پلتفرم

آشنایی با مقررات مواد مخدر و پیش‌سازها
تاریخ شروع: 1400/7/19

آشنایی با مقررات مواد مخدر و پیش‌سازها

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود طی 2 ساعت در روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

آشنایی با مقررات پولشویی
تاریخ شروع: 1400/7/17

آشنایی با مقررات پولشویی

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود، ایجاد و طی 2 ساعت در روز شنبه مورخ 1400/7/17 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
تاریخ شروع: 1400/7/19

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای دوشنبه و چهرشنبه مورخ 19 و 21 مهر 1400 ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت تخصصی و کاربردی توسط یکی از بهترین اساتید این حوزه برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها و همچنین واردگنندگان، صادرکنندگان، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط با حوزه گمرک و تجارت بین‌الملل پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)
تاریخ شروع: 1400/7/10

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای 10 و 11 مهرماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت کاملا کاربردی و بر اساس آخرین تغییرات برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1400/6/30

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1400/6/6

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین در 12 ساعت و در ساعت 14/30 الی 18/30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 8 و 10 شهریور 1400 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها شاغل در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد. شرکت‌کنندگان محترم در این کارگاه با آخرین دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی مرتبط با صادرات اینگونه محصولات و رویه‌های جاری مرتبط آشنا می‌شوند.

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات
تاریخ شروع: 1400/5/23

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات

این کارگاه بصورت آنلاین و کاملا کاربردی با حضورهمزمان دو مدرس طی 8 ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 مردادماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد. شرکت کنندگان گرامی در این کارگاه، با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک بصورت نظری و کاربردی آشنا می‌شوند.

مدرسان

اخبار و بلاگ

سمینار پرسش و پاسخ

سمینار پرسش و پاسخ

محل برگزاری

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

آدرس جدید

کارگاه تعیین ارزش

کارگاه تعیین ارزش

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

 منظور از «حقوق گمرکی» ( Customs Law ) چیست؟ قبل از تبیین مفهوم «حقوق گمرکی»، لازم است مفهوم معانی مختلف «حقوق» را بشناسیم. óمعناي لغوي حقوق: حقوق جمع كلمه حق است و حق در زبان فارسي به معناي سزاوار و روا و در مقابل باطل آمده است و در ادبيات عرب نيز به همين معنا به كار رفته است. óمعناي كلي حقوق (فردي و شخصي): حقوق به اين معنا جمع «حق» است و به معناي توانايي و اختيار قانوني افراد‌. بنابراين حقوق در معناي كلي عبارت است از: توانايي¬ها و اختيارات قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين و يا بطور كلي نسبت به انجام امري در جامعه مانند حق حيات‌، حق آزادي شغلي، حق زوجين نسبت به هم‌، حق مستأجر به مورد اجاره و حق موجر نسبت به مطالبه اجاره از مستأجر. بطور كلي به اين نوع حقوق در زبان فرانسه Droits subjectifs و در زبان انگليسي Rights و در حقوق ایران، حقوق شخصي و يا فردي اطلاق مي‌شود. óمعناي اصطلاحي حقوق (نوعي و ذاتي): حقوق به اين معنا مترادف «قاعده حقوقي» است كه داراي اوصافي به شرح زیر است: الف) قاعده حقوقي الزام¬آور است. براي اينكه حقوق بتواند به هدف نهايي خود يعني استقرار نظم وعدالت برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد‌. با اين اوصاف بايد گفت رعايت پاره¬اي از اصول به طور مطلق الزامي است و درهيچ صورت گريزي از اجراي آنها نيست و پاره اي فقط در صورتي اعمال مي‌شود كه اشخاص در پيمان‌هاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند. ب) ضمانت اجراي حقوق: بطور كلي اجراي قواعد حقوقي از طرف دولت تضمين شده است و اين ضمانت اجرا است كه به قواعد حقوق ارزش و اعتبار مي‌دهد. ولي بايد اذعان داشت كه تمام قواعد حقوقي به يك اندازه ضمانت اجرايي ندارند. ج) قواعد حقوقي، كلي و عمومي است‌. بدين معنا كه اولاً مقيد به فرد معيني نيست و ثانياً با يك بار اجرا تمام نمي شود. بطور كلي حقوق رابطه نوعي را تنظيم مي‌كند و هركس در اين مرحله قرار مي‌گيرد مشمول آن مي‌شود. به عنوان مثال مرد وقتي ازدواج مي كند يك سري وظايفي بر او تحميل مي‌شود از جمله نفقه همسر و فرزندان، حال هر شغلي كه مي‌خواهد داشته باشد. د) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان‌. بنابراین باتوجه به توضيحات فوق تعريف اصطلاحي حقوق به شرح ذيل است: «قاعده اي كلي و الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود.» لفظ حقوق به اين معنا به صورت مفرد به كار نمي رود و در زبان فارسي عنوان «حقوق» به آن اطلاق مي‌شود؛ مانند حقوق ايران و در زبان انگليسي واژه Law و در زبان فرانسه Droit (مترادف آن Droit objectif و Droit positif‌ ) استعمال مي گردد. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت، منظور از «حقوق گمرکی» دانستن حقوق و تکاليف صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل و کارکنان و نمایندگان قانونی آنها و کلیه مشتریان و ذینفعان گمرک است و علم به اصول و قوانين و قواعدی است که روابط بین گمرک با ایشان را تنظيم مي‌نمايد. شایان ذکر است این تعریف، منصرف از مفهوم حقوق‌ گمركی (Customs Duties) است که در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) آمده و معادل 4% ارزش سیف کالا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تمامی کالاها (به استثنای شمش طلا و نقره) به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم تعیین شده است و در کنار سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود و سایر وجوهی که گمرک به موجب قانون، مسؤول وصول آن است (مثل 1% عوارض هلال احمر) بر مبنای مأخذ تعرفه، از کالاهای واردات قطعی به قلمرو گمرکی تحت عنوان «حقوق ورودی» اخذ می شود. دکتر رضا گلی مفهوم حقوق گمرکی

تماس با ما

  • add_location

    تهران،خیابان انقلاب اسلامی، خ شهید وحید نظری (حد فاصل خ ابوریحان و دانشگاه)، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی، پ 47

  • phone

    09212839343 - 02166951593-5