دوره ها
تاریخ شروع: 1400/8/12 دوره جامع گمرک و تجارت خارجی

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت و طی 26 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 12 آبان 1400 لغایت 7 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین نمایندگان شرکت‌ها و کارکنان کارگزاران گمرکی و متقاضیان پروانه کارگزاری گمرکی، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون کارگزاری گمرکی پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

تاریخ شروع: 1400/7/15 تست پلتفرم

تاریخ شروع: 1400/7/19 آشنایی با مقررات مواد مخدر و پیش‌سازها

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود طی 2 ساعت در روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

تاریخ شروع: 1400/7/17 آشنایی با مقررات پولشویی

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود، ایجاد و طی 2 ساعت در روز شنبه مورخ 1400/7/17 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

تاریخ شروع: 1400/7/19 آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای دوشنبه و چهرشنبه مورخ 19 و 21 مهر 1400 ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت تخصصی و کاربردی توسط یکی از بهترین اساتید این حوزه برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها و همچنین واردگنندگان، صادرکنندگان، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط با حوزه گمرک و تجارت بین‌الملل پیشنهاد می‌گردد.

تاریخ شروع: 1400/7/10 آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای 10 و 11 مهرماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت کاملا کاربردی و بر اساس آخرین تغییرات برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌گردد.

تاریخ شروع: 1400/6/30 آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

تاریخ شروع: 1400/6/6 آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین در 12 ساعت و در ساعت 14/30 الی 18/30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 8 و 10 شهریور 1400 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها شاغل در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد. شرکت‌کنندگان محترم در این کارگاه با آخرین دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی مرتبط با صادرات اینگونه محصولات و رویه‌های جاری مرتبط آشنا می‌شوند.

تاریخ شروع: 1400/5/23 تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات

این کارگاه بصورت آنلاین و کاملا کاربردی با حضورهمزمان دو مدرس طی 8 ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 مردادماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد. شرکت کنندگان گرامی در این کارگاه، با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک بصورت نظری و کاربردی آشنا می‌شوند.