اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 16 و 18 مردادماه سال 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. شرکت کنندگان محترم در این کارگاه با مقررات مرتبط با طبقه بندی کالا و آخرین تغییرات WCO در یادداشت‌های توضیحی آشنا می‌شوند.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1400/5/2
تاریخ شروع دوره : 1400/5/16
تاریخ پایان دوره : 1400/5/18
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

آشنایی نسبی با مقررات گمرکی و شناخت کالاها

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با اصطلاحات و واژه های مرتبط با طبقه بندی کالا در WTO و WCO - آشنایی با کلیات سیستم هماهنگ شده (شامل 21 قسمت و 97 فصل) - آشنایی با قواعد شش گانه عمومی برای طبقه بندی کالا در گمرک - آشنایی با نحوه استفاده از یادداشت های قسمت ها و فصل ها و شناخت ردیف های اصلی و فرعی و ملی

مفاد درسی دوره :

اصطلاحات و واژه های مرتبط با طبقه بندی کالا در WTO و WCO - کلیات سیستم هماهنگ شده (شامل 21 قسمت و 97 فصل) - بررسی تحلیلی قواعد شش گانه عمومی برای طبقه بندی کالا در گمرک - تبیین یادداشت های قسمت ها و فصل ها و شناخت ردیف های اصلی و فرعی و ملی

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)