آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)

5,800,000 ریال
آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)

توضیحات تکمیلی

این کارگاه در 24 ساعت و در 18 و 19 و 25 و 26 مهرماه 1398 به منظور آمادگی متقاضیان گرامی در آزمون کانون کارشناسان دادگستری در تهران برگزار می گردد.

پیش نیاز این دوره

 • اطلاع نسبی از مقررات گمرکی

اهداف دوره

 • آشنایی با مقررات گمرکی و نکات مهم
 • آشنایی با مقررات صادرات و واردات
 • آشنایی با قواعد و ضوابط تعرفه بندی و تعیین ارزش
 • آشنایی با مقررات حمل و نقل و اینکوترمز

مفاد درسی دوره

 • قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
 • قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن
 • قواعد طبقه بندی و اصول تعیین ارزش
 • قانون حمل و نقل و آیین نامه اجرایی آن
 • اصطلاحات بازرگانی بین الملل (اینکوترمز 2010)
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  کارگاه آموزشی
 • تاریخ ثبت
  1398/7/9
 • تاریخ شروع دوره
  1398/7/18
 • تاریخ پایان دوره
  1398/7/26

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1398/7/18

  زمان شروع: 15:00

  زمان پایان: 19:00

  مدرسان: رضا گلی

 • تاریخ جلسه: 1398/7/19

  زمان شروع: 09:00

  زمان پایان: 17:00

  مدرسان: رضا گلی

 • تاریخ جلسه: 1398/7/25

  زمان شروع: 15:00

  زمان پایان: 19:00

  مدرسان: چنگیز خناری

 • تاریخ جلسه: 1398/7/26

  زمان شروع: 09:00

  زمان پایان: 17:00

  مدرسان: رسول کوهستانی پزوه

رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار

دوره‌های مشابه