دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

25,000,000 ریال
دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

توضیحات تکمیلی

این دوره در 48 ساعت برای متقاضیان شرکت در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل که در 30 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد، ایجاد شده است و در تکمیل دوره 100 ساعته سال قبل می باشد. مقرر است اساتید محترم نکات مهم و کلیدی را بازگو و تاکید کنند.

پیش نیاز این دوره

 • کلیات حمل و نقل و ترانزیت

وسایل مورد نیاز

 • لپ تاپ یا تلفن هوشمند، اینترنت با سرعت مناسب

اهداف دوره

 • آمادگی در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل

مفاد درسی دوره

 • بارفرابری
 • حمل و نقل دریایی، جاده ای و ریلی
 • مقررات گمرک و ترانزیت
 • کالاهای خطرناک
 • تجارت خارجی و اینکوترمز
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1401/2/6
 • تاریخ شروع دوره
  1401/2/15
 • تاریخ پایان دوره
  1401/2/29

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1401/2/15

  زمان شروع: 16:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/16

  زمان شروع: 16:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/17

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/18

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/19

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/20

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/21

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/22

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/23

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/24

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/25

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/26

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/27

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی

 • تاریخ جلسه: 1401/2/28

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 20:30

  مدرسان: رضا گلی
  چنگیز خناری
  منصور بیات
  سید قاسم مقتدایی
  آرمان جهان بیگلری
  یونس جاوید
  سیدمجتبی مرعشی