کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)

این دوره بصورت غیرحضوری در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 6 و 8 دیماه سال 99 طی 8 ساعت برگزار می‌شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، اشخاص حقوقی، کارگزاران گمرکی و علاقمندان به مباحث گمرکی پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/9/21
تاریخ شروع دوره : 1399/10/6
تاریخ پایان دوره : 1399/10/8
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

آشنایی با مفاهیم کلی گمرک

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص - آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص - آشنایی با توصیه های لازم و ضروری در نحوه اظهار کالا به گمرک و نگهداری اسناد و مدارک در گمرک

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوع بازبینی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص در گمرک - بررسی و احصاء مصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص و سایر مقررات مرتبط - بررسی و احصاء مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص در گمرک از منظر مقررات گمرکی - توصیه های لازم و ضروری به اظهارکنندگان و صاحبان کالا در نحوه اظهار کالا به گمرک و نگهداری اسناد و مدارک با لحاظ سیستمی شدن فرایندهای گمرکی

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)
عنوان محل برگزاری