آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این کارگاه در روز دوشنبه و چهارشنبه عصر مورخ 7 و 9 مهر 1399 از ساعت 15/30 الی 19/30 بصورت کاملا کاربردی و تخصصی برگزار می‌شود.شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان،صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/29
تاریخ شروع دوره : 1399/7/7
تاریخ پایان دوره : 1399/7/9
نوع دوره : کارگاه آموزشی
پیش نیاز این دوره :

آشنایی با مفاهیم کلی امور گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط با ارزش در قانون امور گمرکی - آشنایی با نحئه تعیین ارزش کالا در گمرک - آشنایی با سامانه TSC و نقد و بررسی آن - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط و تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - بررسی سامانه TSC و نقد و بررسی آن - تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

 آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
عنوان محل برگزاری