نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی

این دوره بصورت غیر حضوری و در 12 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه 27 و 29 دی و چهارشنبه 1 بهمن 99 از ساعت 15 الی 19 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,850,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/10/11
تاریخ شروع دوره : 1399/10/27
تاریخ پایان دوره : 1399/11/1
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

آشنایی کلی با مفاهیم بازرگانی و ارزی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با سامانه جامع تجارت - آشنایی با فرایند انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت - آشنایی با مراحل قبل و بعد از انجام ثبت سفارش - مقررات ناظر بر تخصیص ارز و نحوه تسویه حساب ارزی

مفاد درسی دوره :

بررسی و شناخت سامانه جامع تجارت - ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت و شناسه فروشده خارجی (فیدا) - تشریح و تبیین مراحل قبل و بعد از انجام ثبت سفارش - بررسی و تحلیل مقررات ناظر بر تخصیص ارز و نحوه تسویه حساب ارزی

نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی
عنوان محل برگزاری