بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

این دوره در 8 ساعت و در روز پنجشنبه 9 اسفند 97 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «آیین دادرسی مالیاتی» تألیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/11/7
کد دوره : r870594123 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/9 تاریخ پایان دوره : 1397/12/9
پیش نیاز :

آشنایی کلی با مفاهیم مالیاتی

وسایل مورد نیاز :

--

اهداف دوره :

آشنایی با ضوابط و مقررات کلی و عمومی امور مالیاتی - آشنایی کارگزاران گمرکی با حقوق و تکالیف مالیاتی خود - آشنایی با طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - آشنایی با جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - آشنایی با مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن

مفاد درسی :

مفاهیم و ضوابط و مقررات عمومی مالیاتی - حقوق و تکالیف مالیاتی کارگزاران گمرکی - طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
محل برگزاری
مدرسان