نحوه عملی ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت

این کارگاه بصورت عملیاتی و کاربردی در 8 ساعت در عصر چهارشنبه 98/10/25 و صبح پنجشنبه 98/10/26 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان،صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/10/6
تاریخ شروع دوره : 1398/10/25
تاریخ پایان دوره : 1398/10/26
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی کلی با مسائل بازرگانی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی و شناخت سامانه جامع تجارت - آشنایی با ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت و شناسه فروشده خارجی (فیدا) - آشنایی با مراحل قبل از انجام ثبت سفارش - آشنایی عملی و آنلاین با مراحل ثبت سفارش کالا در واردات

مفاد درسی :

کلیات و تبیین موضوع و شناخت سامانه جامع تجارت - ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت و شناسه فروشده خارجی (فیدا) - مراحل قبل از انجام ثبت سفارش - انجام آنلاین مراحل ثبت سفارش کالا در واردات

نحوه عملی ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت
نام محل برگزاری
مدرسان