آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه بصورت کاملا تخصصی و کاربردی، در 12 ساعت در عصر چهارشنبه 98/10/18 و صبح و عصر پنجشنبه 98/10/19 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان رشته گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,100,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/10/6
تاریخ شروع دوره : 1398/10/18
تاریخ پایان دوره : 1398/10/19
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی کلی با قواعد تعرفه بندی

وسایل مورد نیاز :

جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات

اهداف :

اشنایی با اصطلاحات تخصصی مرتبط و شناخت ماشین آلات و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - آشنایی با قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - شناخت وجوه ممیزه فصول 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - آشنایی با نحوه طبقه بندی ماشین آلات و اجزاء و قطعات آنها بر اساس شرایط و کارکردهای مختلف

مفاد درسی :

تبیین ضوابط و قواعد کلی تعرفه بندی از منظر HS - تعاریف و اصطلاحات تخصصی مرتبط و شناخت ماشین آلات و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - وجوه ممیزه فصول 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - نحوه طبقه بندی ماشین آلات و اجزاء و قطعات آنها بر اساس شرایط و کارکردهای مختلف

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS)
نام محل برگزاری
مدرسان