آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی

این کارگاه در 8 ساعت و در روز پنجشنبه مورخ 20 تیرماه 98 بصورت کاملا تخصصی و علمی برگزار میگردد. شرکت در این کارگاه به مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، صرّافان، دانشجویان مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مالی و اقتصاد و سایر اشخاص مرتبط پیشنهاد میگردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,600,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/20
کد دوره : r710563249 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/20 تاریخ پایان دوره : 1398/4/20
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مسائل بازرگانی و بانکی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

شناخت سامانه های مرتبط با نحوه خرید و فروش ارز - شناخت مسؤولیت و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره تجارت بین الملل - شناخت ابزارهای متداول پرداخت بین المللی - آشنایی با نحوه انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و سایر روش های پرداخت

مفاد درسی :

سامانه های مرتبط با نحوه خرید و فروش ارز و چگونگی کارکرد آنها - مسؤولیت و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره تجارت بین الملل و نحوه ارتباط فیمابین در انجام معاملات و انعقاد قراردادها - ابزارهای متداول پرداخت بین المللی شامل حساب باز، اسنادی، برات وصولی، اعتبارات اسنادی و ... - نحوه انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و سایر روش های پرداخت بر حسب کشور هدف - طرح Case Study و نمونه های عملی و واقعی

آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی
محل برگزاری
مدرسان