آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی

3,600,000 ریال
آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی

توضیحات تکمیلی

این کارگاه در 8 ساعت و در روز پنجشنبه مورخ 20 تیرماه 98 بصورت کاملا تخصصی و علمی برگزار میگردد. شرکت در این کارگاه به مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، صرّافان، دانشجویان مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مالی و اقتصاد و سایر اشخاص مرتبط پیشنهاد میگردد.

پیش نیاز این دوره

 • آشنایی نسبی با مسائل بازرگانی و بانکی

اهداف دوره

 • شناخت سامانه های مرتبط با نحوه خرید و فروش ارز
 • شناخت مسؤولیت و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره تجارت بین الملل
 • شناخت ابزارهای متداول پرداخت بین المللی
 • آشنایی با نحوه انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و سایر روش های پرداخت

مفاد درسی دوره

 • سامانه های مرتبط با نحوه خرید و فروش ارز و چگونگی کارکرد آنها
 • مسؤولیت و وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره تجارت بین الملل و نحوه ارتباط فیمابین در انجام معاملات و انعقاد قراردادها
 • ابزارهای متداول پرداخت بین المللی شامل حساب باز، اسنادی، برات وصولی، اعتبارات اسنادی و ...
 • نحوه انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و سایر روش های پرداخت بر حسب کشور هدف
 • طرح Case Study و نمونه های عملی و واقعی
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  کارگاه آموزشی
 • تاریخ ثبت
  1398/3/20
 • تاریخ شروع دوره
  1398/4/20
 • تاریخ پایان دوره
  1398/4/20

محتوای آموزشی موجود نیست.

 • تاریخ جلسه: 1398/4/20

  زمان شروع: 08:30

  زمان پایان: 16:30

  مدرسان: سید حسن حسینی

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی

دوره‌های مشابه