آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

 این دوره در 8 ساعت و طی یک روز برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، وکلا، مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و حقوق و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «تخلفات و اختلافات گمرکی» با ویراست جدید تالیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 2,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/10/11
کد دوره : r624183057 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/11 تاریخ پایان دوره : 1397/11/11
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات گمرکی - آشنایی با مصادیق مختلف اختلافات گمرکی - آشنایی با صلاحیت کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

مفاد درسی :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط با تخلفات و اختلافات گمرکی - مصادیق مختلف تخلفات و اختلافات گمرکی - - صلاحیت کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی - نحوه رسیدگی به اختلافات مطروحه در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی
محل برگزاری
مدرسان