آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای 10 و 11 مهرماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت کاملا کاربردی و بر اساس آخرین تغییرات برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1400/6/31
تاریخ شروع دوره : 1400/7/10
تاریخ پایان دوره : 1400/7/11
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

آشنایی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط - شناخت فیلدهای مختلف مرتبط با فرم اظهارنامه گمرکی - آشنایی با فیلدهای اظهارنامه براساس قوانین و مقررات موضوعه - آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه گمرکی

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوعات مبنایی و مهم - بررسی و شناخت فیلدهای مختلف مرتبط با فرم اظهارنامه گمرکی - توضیح و تبیین فیلدهای اظهارنامه براساس قوانین و مقررات موضوعه - تکمیل اظهارنامه گمرکی و رفع ابهامات در حین انجام عملیات

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)