کارگاه آموزشی آشنایی با طبقه بندی و شناخت الیاف نسجی و منسوجات در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه در 8 ساعت و بصورت کاملاً تخصصی و کاربردی در تهران در روز چهارشنبه عصر 98/11/16 ساعت 15/30 و پنجشنبه صبح 98/11/17 ساعت 8/30 با یکی از بهترین و به روز ترین اساتید حال حاضر برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان الیاف و منسوجات، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و علاقمندان به مباحث تعرفه ای پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/10/27
تاریخ شروع دوره : 1398/11/16
تاریخ پایان دوره : 1398/11/17
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی کلی با اصول تعرفه بندی

وسایل مورد نیاز :

کتاب مقررات صادرات و واردات

اهداف :

آشنایی با اصطلاحات تخصصی مرتبط و شناخت الیاف نسجی و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - آشنایی با وجوه ممیزه فصول مختلف قسمت یازدهم نمانکلاتور - آشنای با نحوه طبقه بندی الیاف و منسوجات بر اساس نوع جنس و ماهیت، عملیات انجام شده و کاربرد آنها

مفاد درسی :

تعاریف و اصطلاحات تخصصی مرتبط و شناخت الیاف نسجی و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - تبیین وجوه ممیزه فصول مختلف قسمت یازدهم نمانکلاتور - نحوه طبقه بندی الیاف و منسوجات بر اساس نوع جنس و ماهیت، عملیات انجام شده و کاربرد آنها

کارگاه آموزشی آشنایی با طبقه بندی و شناخت الیاف نسجی و منسوجات در سیستم هماهنگ شده (HS)
نام محل برگزاری
مدرسان