تخلفات و اختلافات گمرکی

نحوه عرضه کتاب فوق / لطفا برای سفارش کتاب تک جلدی به آیدی تلگرامی khnabpub@ پیامک ارسال و یا با شماره 02166975805 تماس حاصل فرمایید و برای سفارش حداقل پنج جلد کتاب و تعلق تخفیف، با شماره 09212839343 تماس حاصل فرمایید یا به آیدی تلگرامی Goli_ Reza@ پیام بفرستید.
هزینه ثبت نام در دوره: 200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/5/8
تاریخ شروع دوره : 1398/5/8
تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

این کتاب در ۱۵۲ صفحه ازسوی انتشارات مسیر دانشگاه به چاپ رسیده و در سال ۱۳۹۷ وارد بازار کتاب های حقوق گمرکی شده است.

مفاد درسی :

در بخش نخست کتاب، (تمامی مصادیق تخلفات گمرکی بر اساس آخرین مقررات) احصا گردیده و نحوه برخورد با تخلفات و مجازات آن نیز بیان شده به همراه نکات مهم، کاربردی و اساسی - - در بخش دوم، مهمترین مصادیق اختلافات گمرکی بر اساس مقررات و تجربیات عینی نویسنده که در زمان تالیف کتاب در کسوت ریاست کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، برشمرده است به همراه سایر مطالب کلیدی و کاربردی مرتبط با این بخش آورده شده است - - در بخش سوم هم به (تبیین و تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی به اختلافات گمرکی) پرداخته شده است.

تخلفات و اختلافات گمرکی
نام محل برگزاری
مدرسان