تحلیل مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق کالا

نحوه عرضه کتاب چاپی فوق / لطفا برای سفارش کتاب تک جلدی به آیدی تلگرامی khnabpub@ پیام بفرستید و یا با شماره تلفن ثابت 02166975805 تماس حاصل فرمایید. برای سفارش حداقل پنج جلد کتاب و تعلق تخفیف، به آیدی تلگرامی Goli_Reza@ و یا شماره 09212839343 پیام ارسال فرمایید.
هزینه ثبت نام در دوره: 320,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/5/12
تاریخ شروع دوره : 1398/5/12
تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

این کتاب در 216 صفحه ازسوی انتشارات مسیر دانشگاه به چاپ رسیده و در سال 1398 وارد بازار کتاب های حقوق گمرکی شده است.

مفاد درسی :

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده. بخش اول راجع به مصادیق تخلفات گمرکی است که بر اساس آخرین تغییرات در قوانین با شرایط تحقق و مجازات هر یک به تفکیک، احصاء شده اند - -- بخش دوم شامل مصادیق مختلف و متعدد قاچاق است که در قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است.

تحلیل مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق کالا
نام محل برگزاری
مدرسان