تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات

این کارگاه بصورت آنلاین و کاملا کاربردی با حضورهمزمان دو مدرس طی 8 ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 مردادماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد. شرکت کنندگان گرامی در این کارگاه، با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک بصورت نظری و کاربردی آشنا می‌شوند.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,400,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1400/5/2
تاریخ شروع دوره : 1400/5/23
تاریخ پایان دوره : 1400/5/24
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

آشنایی کلی با موضوعات گمرکی - آشنایی با تشریفات قبل از اظهار کالا در گمرک - آشنایی با شرایط عمومی اظهار و تشریفات بعد از اظهار کالا در گمرک

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط با مقررات گمرکی - آشنایی با تشریفات قبل از اظهار کالا در گمرک - آشنایی با تبیین شرایط عمومی اظهار و تشریفات بعد از اظهار کالا در گمرک - - آشنایی با آخرین تغییرات مقررات و رویه های گمرکی

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط - تبیین تشریفات قبل از اظهار کالا در گمرک - تبیین شرایط عمومی اظهار و تشریفات بعد از اظهار کالا در گمرک - پرسش و پاسخ به منظور اشنایی با آخرین تغییرات مقررات و رویه های گمرکی

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات