آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این کارگاه به مدت 12 ساعت (چهارشنبه 26 دی از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 27 دی از ساعت 8/30 الی 16/30) برگزار می گردد و نحوه اظهار و تکمیل اطلاعات در سامانه های مورد نظر توسط سرکار خانم بهشتی فر آموزش داده می شود. ضمنا کتاب «آشنایی با فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز و ضوابط حاکم بر صدور آن» نوشته خانم فروزان نیک عهد و آقای رضا صادق به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,100,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 650,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/24
کد دوره : r483569072 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/26 تاریخ پایان دوره : 1397/10/27
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با فرآورده های نفتی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی صادرکنندگان و کلیه اشخاص ذیربط با تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز - آشنایی با دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی - آشنایی با سوآپ فرآورده های نفتی و سوخت بیودیزل - آشنایی با ضوابط مرتبط با بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) - نحوه اظهار و انجام تشریفات در سامانه های جامع گمرکی، ثامن و WMS

مفاد درسی :

تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز - دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی - سوآپ فرآورده های نفتی و سوخت بیودیزل - بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) - سامانه های جامع گمرکی، ثامن و WMS

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
محل برگزاری
مدرسان