دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

این دوره در 120 ساعت و 10 هفته (پنجشنبه ها عصر و جمعه ها صبح و عصر) با تدریس اساتید متخصص و به روز در خصوص هر یک از مفاد دروس مشخص شده، در شهرستان بندرعباس برگزار می گردد. شرکت در این دوره به کارکنان شرکت های حمل و نقل مستقر در بنادر استان هرمزگان و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 18,500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/8/27
تاریخ شروع دوره : 1397/9/22
تاریخ پایان دوره : 1397/11/26
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم حمل و نقل و ترانزیت

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با مقررات بارفرابری - آشنایی با حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - آشنایی باکالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - آشنایی با مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - آشنایی با تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری

مفاد درسی :

مقررات بارفرابری - حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - کالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت
نام محل برگزاری
مدرسان