بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

این کارگاه در 8 ساعت و در عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21 و 22 خرداد98 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) توصیه می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/22
کد دوره : r432086591 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/21 تاریخ پایان دوره : 1398/3/22
پیش نیاز :

آشنایی کلی با مفاهیم مالیاتی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی با ضوابط و مقررات کلی و عمومی امور مالیاتی - آشنایی کارگزاران گمرکی با حقوق و تکالیف مالیاتی خود - - آشنایی با طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - آشنایی با جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - آشنایی با مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن

مفاد درسی :

مفاهیم و ضوابط و مقررات عمومی مالیاتی - حقوق و تکالیف مالیاتی کارگزاران گمرکی - طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن - آموزش نحوه عملی و صحیح تنظیم اظهارنامه مالیاتی

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
محل برگزاری
مدرسان