آشنایی عملی با سامانه جامع گمرکی (EPL) ویژه شرکت‌های حمل و نقل

این کارگاه در روز پنجشنبه مورخ 98/12/8 از ساعت 8/30 تا 16/30 بصورت کاملا عملیاتی و کاربردی ویژه مدیران ، کارکنان و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل در تهران برگزار می‌شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/11/22
تاریخ شروع دوره : 1398/12/8
تاریخ پایان دوره : 1398/12/8
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی کلی با مقررات گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با تولید مانیفست و بارنامه الکترونیک، صدور ترخیصیه و تفکیک و تجمیع بارنامه ها - آشنایی با دوراظهاری ترانزیت و کارنه تیر - آشنایی با خطاهای سیستم الکترونیک گمرک و رفع آنها - آشنایی با نرم افزار Moneasy

مفاد درسی :

تولید مانیفست و بارنامه الکترونیک، صدور ترخیصیه و تفکیک و تجمیع بارنامه ها - دوراظهاری ترانزیت و کارنه تیر - تحلیل و رفع خطاهای سیستم الکترونیک گمرک - آموزش نرم افزار Moneasy

آشنایی عملی با سامانه جامع گمرکی (EPL) ویژه شرکت‌های حمل و نقل
نام محل برگزاری
مدرسان