آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

این کارگاه در 4 و 5 دیماه 98 طی 8 ساعت در تهران برگزار می گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می گردد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/9/17
تاریخ شروع دوره : 1398/10/4
تاریخ پایان دوره : 1398/10/5
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با سامانه جامع گمرکی و زیر سامانه های مرتبط - آشنایی با فیلدهای مختلف مرتبط با فرم اظهارنامه گمرکی - آشنایی با روش تکمیل اظهارنامه گمرکی بصورت آنلاین و رفع ابهامات در حین انجام عملیات

مفاد درسی :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوعات مبنایی و مهم - بررسی و شناخت فیلدهای مختلف مرتبط با فرم اظهارنامه گمرکی - توضیح و تبیین فیلدهای اظهارنامه براساس قوانین و مقررات موضوعه - تکمیل اظهارنامه گمرکی بصورت آنلاین و رفع ابهامات در حین انجام عملیات

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)
نام محل برگزاری
مدرسان