آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

3,200,000 ریال
آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

توضیحات تکمیلی

این کارگاه تخصصی در 8 ساعت و در عصر چهارشنبه 98/11/2 و صبح پنجشنبه 98/11/3 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

پیش نیاز این دوره

 • آشنایی کلی با مقررات گمرکی

اهداف دوره

 • آشنایی با اصطلاحات مرتبط و تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO
 • شناخت نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
 • آشنایی با سامانه TSC و نقد و بررسی آن
 • آشنایی با نخوه تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

مفاد درسی دوره

 • تعاریف و اصطلاحات مرتبط با ارزش در گمرک تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO
 • تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO
 • شناخت نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
 • تحلیل سامانه TSC و نقد و بررسی آن
 • تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  کارگاه آموزشی
 • تاریخ ثبت
  1398/10/6
 • تاریخ شروع دوره
  1398/11/2
 • تاریخ پایان دوره
  1398/11/3

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1398/11/2

  زمان شروع: 15:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: مجتبی شیشه چی ها

 • تاریخ جلسه: 1398/11/3

  زمان شروع: 08:30

  زمان پایان: 12:30

  مدرسان: مجتبی شیشه چی ها

مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی

دوره‌های مشابه