آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این کارگاه تخصصی در 8 ساعت و در عصر چهارشنبه 98/11/2 و صبح پنجشنبه 98/11/3 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/10/6
تاریخ شروع دوره : 1398/11/2
تاریخ پایان دوره : 1398/11/3
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی کلی با مقررات گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با اصطلاحات مرتبط و تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO - شناخت نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی با سامانه TSC و نقد و بررسی آن - آشنایی با نخوه تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

مفاد درسی :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط با ارزش در گمرک تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO - تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO - شناخت نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - تحلیل سامانه TSC و نقد و بررسی آن - تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
نام محل برگزاری
مدرسان