آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)

این کارگاه در تاریخ 27 و 28 آبان 98 در 8 ساعت بصورت کاملا کاربردی برگزار می‌شود و شرکت در آن به صاحبان کالا و کلیه اشخاص حقوقی که با گمرک سر و کار دارند و کارگزاران گمرکی پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/9/11
تاریخ شروع دوره : 1398/9/27
تاریخ پایان دوره : 1398/9/28
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مسائل گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوع بازبینی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص در گمرک - آشنایی بامصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص و سایر مقررات مرتبط - آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص در گمرک از منظر مقررات گمرکی

مفاد درسی :

اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوع بازبینی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص در گمرک - مصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص و سایر مقررات مرتبط - مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص در گمرک از منظر مقررات گمرکی - توصیه های لازم و ضروری به اظهارکنندگان و صاحبان کالا در نحوه اظهار کالا به گمرک و نگهداری اسناد و مدارک با لحاظ سیستمی شدن فرایندهای گمرکی

آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)
نام محل برگزاری
مدرسان