آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)

3,200,000 ریال
آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)

توضیحات تکمیلی

این کارگاه در تاریخ 27 و 28 آبان 98 در 8 ساعت بصورت کاملا کاربردی برگزار می‌شود و شرکت در آن به صاحبان کالا و کلیه اشخاص حقوقی که با گمرک سر و کار دارند و کارگزاران گمرکی پیشنهاد می‌گردد.

پیش نیاز این دوره

 • آشنایی نسبی با مسائل گمرکی

اهداف دوره

 • آشنایی با اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوع بازبینی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص در گمرک
 • آشنایی بامصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص و سایر مقررات مرتبط
 • آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص در گمرک از منظر مقررات گمرکی

مفاد درسی دوره

 • اصطلاحات مرتبط و تبیین موضوع بازبینی اسناد و حسابرسی پس از ترخیص در گمرک
 • مصادیق مختلف تخلفات مکشوفه در مرحله بازبینی و پس از ترخیص و سایر مقررات مرتبط
 • مصادیق مختلف تخلفات و جرائم مکشوفه ناشی از حسابرسی پس از ترخیص در گمرک از منظر مقررات گمرکی
 • توصیه های لازم و ضروری به اظهارکنندگان و صاحبان کالا در نحوه اظهار کالا به گمرک و نگهداری اسناد و مدارک با لحاظ سیستمی شدن فرایندهای گمرکی
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  کارگاه آموزشی
 • تاریخ ثبت
  1398/9/11
 • تاریخ شروع دوره
  1398/9/27
 • تاریخ پایان دوره
  1398/9/28

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1398/9/27

  زمان شروع: 15:00

  زمان پایان: 19:00

  مدرسان: مصطفی محسنی

 • تاریخ جلسه: 1398/9/28

  زمان شروع: 08:30

  زمان پایان: 12:30

  مدرسان: مصطفی محسنی

مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی