آشنایی با رویه ورود موقت برای پردازش و نحوه تسویه آن در گمرک و استرداد حقوق ورودی

این کارگاه بصورت غیر حضوری در 8 ساعت در عصر روزهای یکشنبه و سه شنبه 23 و 25 شهریور 99 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/11
تاریخ شروع دوره : 1399/6/23
تاریخ پایان دوره : 1399/6/25
نوع دوره : کارگاه آموزشی
پیش نیاز این دوره :

آشنایی کلی با مفاهیم گمرک

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با اصطلاحات مهم و مرتبط - آشنایی با رویه ورود موقت برای پردازش، تعمیر و تکمیل نحوه اخذ مجوز و بررسی انجام تشریفات لازم در زمان ورود موقت و صادرات - آشتایی با نحوه اخذ مجوز و بررسی انجام تشریفات لازم در زمان ورود موقت و صادرات - آشنایی با نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات یا معافیت پروانه های صادراتی از محل ورود موقت و چگونگی اخذ تضمین و تسویه حساب - آشنایی با نحوه استرداد حقوق ورودی بکار رفته در تولید و یا عین کالای وارداتی صادرشده و بررسی دستورالعمل های صادره

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط و تبیین مفاهیم مهم و کلیدی - ورود موقت برای پردازش، تعمیر و تکمیل نحوه اخذ مجوز و بررسی انجام تشریفات لازم در زمان ورود موقت و صادرات - نحوه اخذ مجوز و بررسی انجام تشریفات لازم در زمان ورود موقت و صادرات - نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات یا معافیت پروانه های صادراتی از محل ورود موقت و چگونگی اخذ تضمین و تسویه حساب - نحوه استرداد حقوق ورودی بکار رفته در تولید و یا عین کالای وارداتی صادرشده و بررسی دستورالعمل های صادره

آشنایی با رویه ورود موقت برای پردازش و نحوه تسویه آن در گمرک و استرداد حقوق ورودی
عنوان محل برگزاری