آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,300,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1400/6/15
تاریخ شروع دوره : 1400/6/30
تاریخ پایان دوره : 1400/6/31
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

آشنایی نسبی با مقررات بازرگانی و گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با صادرات از محل ورود موقت برای پردازش - آشنایی با صادرات از محل ورود قطعی و استرداد حقوق ورودی - آشنایی با صادرات عام و الزامات قانونی آن - آشنایی با رویه صدور موقت و نحوه انجام فرایند گمرکی - آشنایی با جدیدترین بخشنامه ها و نکات مهم و کاربردی

مفاد درسی دوره :

صادرات از محل ورود موقت برای پردازش - صادرات از محل ورود قطعی و استرداد حقوق ورودی - صادرات عام و الزامات قانونی آن - صدور موقت و نحوه انجام فرایند گمرکی

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)