آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این کارگاه در 8 ساعت بصورت غیرحضوری و آنلاین با ظرفیت محدود، در روزهی شنبه و دوشنبه عصر 22 و 24 شهریور 99 برگزار می‌گردد و شرکت در آن به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/11
تاریخ شروع دوره : 1399/6/22
تاریخ پایان دوره : 1399/6/24
نوع دوره : کارگاه آموزشی
پیش نیاز این دوره :

آشنایی کلی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO - آشنایی با ضوابط رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی باسامانه TSC و کارکرد آن - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

مفاد درسی دوره :

تعاریف و اصطلاحات مرتبط در قانون امور گمرکی - تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - سامانه TSC و نقد و بررسی آن - تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و... - نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و ارزش پایه صادراتی

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
عنوان محل برگزاری