آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

3,200,000 ریال
آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

توضیحات تکمیلی

این کارگاه در 8 ساعت بصورت غیرحضوری و آنلاین با ظرفیت محدود، در روزهی شنبه و دوشنبه عصر 22 و 24 شهریور 99 برگزار می‌گردد و شرکت در آن به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

پیش نیاز این دوره

 • آشنایی کلی با مفاهیم گمرکی

اهداف دوره

 • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط
 • آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO
 • آشنایی با ضوابط رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
 • آشنایی باسامانه TSC و کارکرد آن
 • آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...

مفاد درسی دوره

 • تعاریف و اصطلاحات مرتبط در قانون امور گمرکی
 • تبیین موافقت نامه تعیین ارزش WTO
 • نظام رسیدگی به ارزش مطابق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
 • سامانه TSC و نقد و بررسی آن
 • تعیین ارزش نرم افزارها و خودرو و چگونگی محاسبه تخفیفات و...
 • نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و ارزش پایه صادراتی
 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  کارگاه آموزشی
 • تاریخ ثبت
  1399/6/11
 • تاریخ شروع دوره
  1399/6/22
 • تاریخ پایان دوره
  1399/6/24

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1399/6/22

  زمان شروع: 16:00

  زمان پایان: 20:00

  مدرسان: رسول کوهستانی پزوه

 • تاریخ جلسه: 1399/6/24

  زمان شروع: 16:00

  زمان پایان: 20:00

  مدرسان: رسول کوهستانی پزوه

رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار

دوره‌های مشابه