درباره ما

دکتر رضا گلی - رئیس سابق کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ج.ا.ا - مدرس دانشگاه و مراکز علمی - آموزشی و مؤلف کتب گمرکی و حقوقی - مجری برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مرتبط با گمرک و بازرگانی خارجی