دوره ها

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/7/1

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 2 مهر لغایت 30 آبان 1401 در روزهای زوج از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز جمعه اول مهر از ساعت 20 الی 21 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 2 الی 14 آذر 1401 دوره تعریف شده است.

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/6/5

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 6 شهریور لغایت 3 آبان 1401 در روزهای فرد از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز شنبه 5 شهریور از ساعت 21.30 الی 22.30 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 5 الی 15 آبان 1401 دوره تعریف شده است.

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات
تاریخ شروع: 1401/2/31

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات

این دوره در 16 ساعت برای کارکنان معرفی‌شده شرکت نفت سپاهان در سراسر کشور در روزهای 31 اردیبهشت و دوم الی چهارم خرداد 1401 بصورت آنلاین از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد و از ورود سایرین ممانعت بعمل خواهد آمد.

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1401/2/15

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

این دوره در 48 ساعت برای متقاضیان شرکت در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل که در 30 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد، ایجاد شده است و در تکمیل دوره 100 ساعته سال قبل می باشد. مقرر است اساتید محترم نکات مهم و کلیدی را بازگو و تاکید کنند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/11/20

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه همزمان بصورت حضوری (با ظرفیت محدود) و آنلاین در عصر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 15 الی 19 و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 ساعت 9 الی 13 برگزار می شود. شرکت در این دوره تخصصی به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. متقاضیان محترم لطفا پس از ثبت نام،نحوه حضور در کلاس (حضوری یا آنلاین) را با ارسال پیامک به شماره 09212839343 اعلام فرمایند.

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا
تاریخ شروع: 1400/11/3

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا

این دوره در 8 ساعت و بصورت آنلاین در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 بهمن 1400 از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد.  شرکت در این دوره تخصصی به تولیدکنندگان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌شود.

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/7/1

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 2 مهر لغایت 30 آبان 1401 در روزهای زوج از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز جمعه اول مهر از ساعت 20 الی 21 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 2 الی 14 آذر 1401 دوره تعریف شده است.

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/6/5

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 6 شهریور لغایت 3 آبان 1401 در روزهای فرد از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز شنبه 5 شهریور از ساعت 21.30 الی 22.30 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 5 الی 15 آبان 1401 دوره تعریف شده است.

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/7/1

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 2 مهر لغایت 30 آبان 1401 در روزهای زوج از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز جمعه اول مهر از ساعت 20 الی 21 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 2 الی 14 آذر 1401 دوره تعریف شده است.

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)
تاریخ شروع: 1401/6/5

آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی 1401 (گمرک و تجارت خارجی)

این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت از تاریخ 6 شهریور لغایت 3 آبان 1401 در روزهای فرد از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. متقاضیان محترمی که ثبت نام اولیه نمودند، لطفا با کد اختصاصی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ثبت نام خود را نهایی و قطعی نمایند و سایر علاقمندان در اسرع وقت جهت هماهنگی و استفاده از تخفیف ویژه، قبل از ثبت نام به شماره تلفن‌09212839343 پیام ارسال فرمایند. یادآور می‌شود روز شنبه 5 شهریور از ساعت 21.30 الی 22.30 امکان ورود به سایت و کلاس برای تست و رفع اشکالات احتمالی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ضمن به‌منظور پیش‌بینی روزهایی که به هر دلیل امکان برگزاری کلاس میسر نگردد، از 5 الی 15 آبان 1401 دوره تعریف شده است.

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات
تاریخ شروع: 1401/2/31

قوانین و مقررات گمرکی واردات و صادرات

این دوره در 16 ساعت برای کارکنان معرفی‌شده شرکت نفت سپاهان در سراسر کشور در روزهای 31 اردیبهشت و دوم الی چهارم خرداد 1401 بصورت آنلاین از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد و از ورود سایرین ممانعت بعمل خواهد آمد.

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1401/2/15

دوره فشرده بازآموزی حمل و نقل و ترانزیت

این دوره در 48 ساعت برای متقاضیان شرکت در آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل که در 30 اردیبهشت 1401 برگزار می گردد، ایجاد شده است و در تکمیل دوره 100 ساعته سال قبل می باشد. مقرر است اساتید محترم نکات مهم و کلیدی را بازگو و تاکید کنند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/11/20

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه همزمان بصورت حضوری (با ظرفیت محدود) و آنلاین در عصر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 15 الی 19 و صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 ساعت 9 الی 13 برگزار می شود. شرکت در این دوره تخصصی به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. متقاضیان محترم لطفا پس از ثبت نام،نحوه حضور در کلاس (حضوری یا آنلاین) را با ارسال پیامک به شماره 09212839343 اعلام فرمایند.

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا
تاریخ شروع: 1400/11/3

تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه مرتبط با ترخیص کالا

این دوره در 8 ساعت و بصورت آنلاین در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 بهمن 1400 از ساعت 16 الی 20 برگزار می‌گردد.  شرکت در این دوره تخصصی به تولیدکنندگان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌شود.

تست تعرفه
تاریخ شروع: 1400/10/8

تست تعرفه

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت
تاریخ شروع: 1400/8/26

دوره جامع حمل و نقل و ترانزیت

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 90 ساعت و طی 30 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 26 آبان 1400 لغایت 1 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به کار کنان و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، کارشناسان رسمی در رشته حمل و نقل، علاقه‌مندان به صنعت حمل و نقل و ترانزیت و همچنین متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

دوره جامع گمرک و تجارت خارجی
تاریخ شروع: 1400/8/12

دوره جامع گمرک و تجارت خارجی

لطفا قبل از ثبت نام، این توضیحات را مطالعه فرمایید؛ این دوره بصورت آنلاین در 78 ساعت و طی 26 روز (هر روز سه ساعت) از تاریخ 12 آبان 1400 لغایت 7 بهمن 1400 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین نمایندگان شرکت‌ها و کارکنان کارگزاران گمرکی و متقاضیان پروانه کارگزاری گمرکی، جهت ارتقاء دانش تخصصی و آمادگی شرکت در آزمون کارگزاری گمرکی پیشنهاد می‌گردد. با توجه به شرایط برگزاری دوره و عدم اخذ آزمون، گواهینامه ارائه نمی‌شود. نکته مهم: نظر به محدودیت ثبت نام شرکت‌کنندگان (حداکثر 40 نفر) متقاضیان محترم لطفا پس از حصول اطمینان از شرکت در دوره ثبت نام خود را نهایی فرمایند.

تست پلتفرم
تاریخ شروع: 1400/7/15

تست پلتفرم

آشنایی با مقررات مواد مخدر و پیش‌سازها
تاریخ شروع: 1400/7/19

آشنایی با مقررات مواد مخدر و پیش‌سازها

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود طی 2 ساعت در روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

آشنایی با مقررات پولشویی
تاریخ شروع: 1400/7/17

آشنایی با مقررات پولشویی

این دوره ویژه همکاران حقوقی گمرک با ظرفیت محدود، ایجاد و طی 2 ساعت در روز شنبه مورخ 1400/7/17 از ساعت 16 الی 18 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
تاریخ شروع: 1400/7/19

آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای دوشنبه و چهرشنبه مورخ 19 و 21 مهر 1400 ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت تخصصی و کاربردی توسط یکی از بهترین اساتید این حوزه برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها و همچنین واردگنندگان، صادرکنندگان، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط با حوزه گمرک و تجارت بین‌الملل پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)
تاریخ شروع: 1400/7/10

آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

این دوره بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای 10 و 11 مهرماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 بصورت کاملا کاربردی و بر اساس آخرین تغییرات برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1400/6/30

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

مدرسان

اخبار و بلاگ

سمینار پرسش و پاسخ

سمینار پرسش و پاسخ

محل برگزاری

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

آدرس جدید

کارگاه تعیین ارزش

کارگاه تعیین ارزش

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

 منظور از «حقوق گمرکی» ( Customs Law ) چیست؟ قبل از تبیین مفهوم «حقوق گمرکی»، لازم است مفهوم معانی مختلف «حقوق» را بشناسیم. óمعناي لغوي حقوق: حقوق جمع كلمه حق است و حق در زبان فارسي به معناي سزاوار و روا و در مقابل باطل آمده است و در ادبيات عرب نيز به همين معنا به كار رفته است. óمعناي كلي حقوق (فردي و شخصي): حقوق به اين معنا جمع «حق» است و به معناي توانايي و اختيار قانوني افراد‌. بنابراين حقوق در معناي كلي عبارت است از: توانايي¬ها و اختيارات قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين و يا بطور كلي نسبت به انجام امري در جامعه مانند حق حيات‌، حق آزادي شغلي، حق زوجين نسبت به هم‌، حق مستأجر به مورد اجاره و حق موجر نسبت به مطالبه اجاره از مستأجر. بطور كلي به اين نوع حقوق در زبان فرانسه Droits subjectifs و در زبان انگليسي Rights و در حقوق ایران، حقوق شخصي و يا فردي اطلاق مي‌شود. óمعناي اصطلاحي حقوق (نوعي و ذاتي): حقوق به اين معنا مترادف «قاعده حقوقي» است كه داراي اوصافي به شرح زیر است: الف) قاعده حقوقي الزام¬آور است. براي اينكه حقوق بتواند به هدف نهايي خود يعني استقرار نظم وعدالت برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد‌. با اين اوصاف بايد گفت رعايت پاره¬اي از اصول به طور مطلق الزامي است و درهيچ صورت گريزي از اجراي آنها نيست و پاره اي فقط در صورتي اعمال مي‌شود كه اشخاص در پيمان‌هاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند. ب) ضمانت اجراي حقوق: بطور كلي اجراي قواعد حقوقي از طرف دولت تضمين شده است و اين ضمانت اجرا است كه به قواعد حقوق ارزش و اعتبار مي‌دهد. ولي بايد اذعان داشت كه تمام قواعد حقوقي به يك اندازه ضمانت اجرايي ندارند. ج) قواعد حقوقي، كلي و عمومي است‌. بدين معنا كه اولاً مقيد به فرد معيني نيست و ثانياً با يك بار اجرا تمام نمي شود. بطور كلي حقوق رابطه نوعي را تنظيم مي‌كند و هركس در اين مرحله قرار مي‌گيرد مشمول آن مي‌شود. به عنوان مثال مرد وقتي ازدواج مي كند يك سري وظايفي بر او تحميل مي‌شود از جمله نفقه همسر و فرزندان، حال هر شغلي كه مي‌خواهد داشته باشد. د) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان‌. بنابراین باتوجه به توضيحات فوق تعريف اصطلاحي حقوق به شرح ذيل است: «قاعده اي كلي و الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود.» لفظ حقوق به اين معنا به صورت مفرد به كار نمي رود و در زبان فارسي عنوان «حقوق» به آن اطلاق مي‌شود؛ مانند حقوق ايران و در زبان انگليسي واژه Law و در زبان فرانسه Droit (مترادف آن Droit objectif و Droit positif‌ ) استعمال مي گردد. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت، منظور از «حقوق گمرکی» دانستن حقوق و تکاليف صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل و کارکنان و نمایندگان قانونی آنها و کلیه مشتریان و ذینفعان گمرک است و علم به اصول و قوانين و قواعدی است که روابط بین گمرک با ایشان را تنظيم مي‌نمايد. شایان ذکر است این تعریف، منصرف از مفهوم حقوق‌ گمركی (Customs Duties) است که در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) آمده و معادل 4% ارزش سیف کالا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تمامی کالاها (به استثنای شمش طلا و نقره) به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم تعیین شده است و در کنار سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود و سایر وجوهی که گمرک به موجب قانون، مسؤول وصول آن است (مثل 1% عوارض هلال احمر) بر مبنای مأخذ تعرفه، از کالاهای واردات قطعی به قلمرو گمرکی تحت عنوان «حقوق ورودی» اخذ می شود. دکتر رضا گلی مفهوم حقوق گمرکی

تماس با ما

  • add_location

    تهران،خیابان انقلاب اسلامی، خ شهید وحید نظری (حد فاصل خ ابوریحان و دانشگاه)، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی، پ 47

  • phone

    09212839343 - 02166951593-5