اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی و کارکنان آنها پیشنهاد می گردد. ضمنا کتاب "نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی" تألیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد.

  • ظرفیت: 41
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 20
  • تعداد شرکت کننده ها : 41 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

تاریخ ثبت : 1397/07/02 کد دوره : r972301684
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/02 تاریخ پایان دوره : 1397/08/03

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

آشنایی با نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - آشنایی با تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش

نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - چگونگی اجرای تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش - نحوه تعیین ارزش خودرو بر اساس مستندات قانونی - سامانه TSC و نقد و بررسی آن