اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی و کارکنان آنها پیشنهاد می گردد. ضمنا کتاب "نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی" تألیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
ظرفیت: 41 حد نصاب: 20
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/7/2
کد دوره : r972301684 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 41 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/8/2 تاریخ پایان دوره : 1397/8/3
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

اهداف دوره :

آشنایی با نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - آشنایی با تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش

مفاد درسی :

نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - چگونگی اجرای تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش - نحوه تعیین ارزش خودرو بر اساس مستندات قانونی - سامانه TSC و نقد و بررسی آن