بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

این دوره در 8 ساعت و در روز پنجشنبه 9 اسفند 97 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «آیین دادرسی مالیاتی» تألیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
  • حد نصاب: 10
  • تعداد شرکت کننده ها : 5 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

تاریخ ثبت : 1397/11/07 کد دوره : r870594123
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/09 تاریخ پایان دوره : 1397/12/09

آشنایی کلی با مفاهیم مالیاتی

آشنایی با ضوابط و مقررات کلی و عمومی امور مالیاتی - آشنایی کارگزاران گمرکی با حقوق و تکالیف مالیاتی خود - آشنایی با طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - آشنایی با جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - آشنایی با مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن

مفاهیم و ضوابط و مقررات عمومی مالیاتی - حقوق و تکالیف مالیاتی کارگزاران گمرکی - طبقه بندی مشاغل و تکالیف قانونی آنها - جرمها، جریمه ها و دادرسی مالیاتی - مقررات مرتبط با ارزش افزوده و نحوه وصول آن