آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

 این دوره در 8 ساعت و طی یک روز برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، وکلا، مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و حقوق و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «تخلفات و اختلافات گمرکی» با ویراست جدید تالیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

  • ظرفیت: 40
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,800,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 500,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 15 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

تاریخ ثبت : 1397/10/11 کد دوره : r624183057
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/11 تاریخ پایان دوره : 1397/11/11

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با مصادیق مختلف تخلفات گمرکی - آشنایی با مصادیق مختلف اختلافات گمرکی - آشنایی با صلاحیت کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

تعاریف و اصطلاحات مرتبط با تخلفات و اختلافات گمرکی - مصادیق مختلف تخلفات و اختلافات گمرکی - - صلاحیت کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی - نحوه رسیدگی به اختلافات مطروحه در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی