مصادیق قاچاق گمرکی و آیین رسیدگی در مراجع ذی صلاح

شرکت در این دوره به وکلا، مشاوران حقوقی، بازرگانان، صاحبان کالا در گمرک و کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آن ها پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 20 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

مصادیق قاچاق گمرکی و آیین رسیدگی در مراجع ذی صلاح

مصادیق قاچاق گمرکی و آیین رسیدگی در مراجع ذی صلاح

تاریخ ثبت : 1397/05/21 کد دوره : r496582307
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/07/11 تاریخ پایان دوره : 1397/07/12

آشنایی نسبی با رویه های گمرکی و اصطلاحات حقوقی مرتبط

متن قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آشنایی با مصادیق قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی - آشنایی با مصادیق قاچاق گمرکی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - آشنایی با مجازات کالاهای قاچاق (مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ممنوع) - آشنایی با صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مهم و مرتبط - مصادیق قاچاق گمرکی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصادیق قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی - مجازات کالاهای قاچاق (مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ممنوع) - صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده و سایر موضوعات مرتبط