آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این کارگاه به مدت 12 ساعت (چهارشنبه 26 دی از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 27 دی از ساعت 8/30 الی 16/30) برگزار می گردد و نحوه اظهار و تکمیل اطلاعات در سامانه های مورد نظر توسط سرکار خانم بهشتی فر آموزش داده می شود. ضمنا کتاب «آشنایی با فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز و ضوابط حاکم بر صدور آن» نوشته خانم فروزان نیک عهد و آقای رضا صادق به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 4,100,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 650,000 ریال
  • حد نصاب: 13
  • تعداد شرکت کننده ها : 21 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

تاریخ ثبت : 1397/09/24 کد دوره : r483569072
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/26 تاریخ پایان دوره : 1397/10/27

آشنایی نسبی با فرآورده های نفتی

آشنایی صادرکنندگان و کلیه اشخاص ذیربط با تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز - آشنایی با دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی - آشنایی با سوآپ فرآورده های نفتی و سوخت بیودیزل - آشنایی با ضوابط مرتبط با بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) - نحوه اظهار و انجام تشریفات در سامانه های جامع گمرکی، ثامن و WMS

تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز - دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی - سوآپ فرآورده های نفتی و سوخت بیودیزل - بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) - سامانه های جامع گمرکی، ثامن و WMS