دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

این دوره در 120 ساعت و 10 هفته (پنجشنبه ها عصر و جمعه ها صبح و عصر) با تدریس اساتید متخصص و به روز در خصوص هر یک از مفاد دروس مشخص شده، در شهرستان بندرعباس برگزار می گردد. شرکت در این دوره به کارکنان شرکت های حمل و نقل مستقر در بنادر استان هرمزگان و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 60
  • هزینه ثبت نام در دوره: 18,500,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 1,500,000 ریال
  • حد نصاب: 50
  • تعداد شرکت کننده ها : 13 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی بسته شده است

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

تاریخ ثبت : 1397/08/27 کد دوره : r459287106
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/22 تاریخ پایان دوره : 1397/11/26

آشنایی نسبی با مفاهیم حمل و نقل و ترانزیت

آشنایی با مقررات بارفرابری - آشنایی با حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - آشنایی باکالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - آشنایی با مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - آشنایی با تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری

مقررات بارفرابری - حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - کالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری