دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

این دوره در 120 ساعت و 10 هفته (پنجشنبه ها عصر و جمعه ها صبح و عصر) با تدریس اساتید متخصص و به روز در خصوص هر یک از مفاد دروس مشخص شده، در شهرستان بندرعباس برگزار می گردد. شرکت در این دوره به کارکنان شرکت های حمل و نقل مستقر در بنادر استان هرمزگان و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 18,500,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 1,500,000 ریال
ظرفیت: 60 حد نصاب: 50
وضعیت دوره : دوره آموزشی بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/8/27
کد دوره : r459287106 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 13 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/22 تاریخ پایان دوره : 1397/11/26
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم حمل و نقل و ترانزیت

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی با مقررات بارفرابری - آشنایی با حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - آشنایی باکالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - آشنایی با مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - آشنایی با تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری

مفاد درسی :

مقررات بارفرابری - حمل و نقل و ترانزیت جاده ای، دریایی و هوایی - کالاهای خطرناک و نحوه بسته بندی و تخلیه و بارگیری - مقررات و کنوانسیونهای گمرکی و EPL - تجارت خارجی، اینکوترمز و بیمه باربری

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت
محل برگزاری
مدرسان