اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

تجدید دوره / شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی و کارکنان آنها پیشنهاد می گردد. ضمنا کتاب "نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی" تألیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد
هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
ظرفیت: 30 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/8
کد دوره : r254193867 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 19 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/28 تاریخ پایان دوره : 1397/9/29
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

وسایل مورد نیاز :

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

اهداف دوره :

آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO - آشنایی با نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - آشنایی با تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش

مفاد درسی :

موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - چگونگی اجرای تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش - نحوه تعیین ارزش خودرو بر اساس مستندات قانونی - سامانه TSC و نقد و بررسی آن

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
محل برگزاری
مدرسان