اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

تجدید دوره / شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی و کارکنان آنها پیشنهاد می گردد. ضمنا کتاب "نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی" تألیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 19 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

تاریخ ثبت : 1397/08/08 کد دوره : r254193867
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/28 تاریخ پایان دوره : 1397/09/29

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

آشنایی با موافقت نامه تعیین ارزش WTO - آشنایی با نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - آشنایی با نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - آشنایی با تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش

موافقت نامه تعیین ارزش WTO - نظام رسیدگی به ارزش بر طبق قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - نحوه تعیین ارزش نرم افزارها - چگونگی اجرای تخفیفات و نرخ بهره در تعیین ارزش - نحوه تعیین ارزش خودرو بر اساس مستندات قانونی - سامانه TSC و نقد و بررسی آن