آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما

این دوره در 12 ساعت در عصر پنج شنبه های 5 و 12 و 19 مهر سال 97 از ساعت 14 الی 18 برگزاری می شود و شرکت در آن به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کارکنان گمرک توصیه می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 3,800,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
  • حد نصاب: 12
  • تعداد شرکت کننده ها : 23 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما

آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما

تاریخ ثبت : 1397/06/06 کد دوره : r082361479
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/07/05 تاریخ پایان دوره : 1397/07/19

آشنایی نسبی با مفاهیم بازرگانی و مقررات ارزی

قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی

آشنایی با سامانه جامع تجارت - آشنایی با فرایند انجام ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت - آشنایی با شناسه فروشنده خارجی (فیدا) - آشنایی با مراحل قبل و بعد از انجام ثبت سفارش - آشنایی با نحوه خرید و فروش ارز در سامانه نیما

سامانه جامع تجارت - مراحل قبل از انجام ثبت سفارش - شناسه فروشنده خارجی (فیدا) - انجام ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت - اقدامات پس از انجام ثبت سفارش جهت صدور گواهی ثبت آماری بانکی - خرید ارز در سامانه نیما - شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات - فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما