آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85

 شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان و صادر کنندگان مرتبط، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، صاحبان صنایع، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 25 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85

تاریخ ثبت : 1397/08/01 کد دوره : r068745321
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/05 تاریخ پایان دوره : 1397/10/06

آشنایی نسبی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS

شناخت ماشین آلات و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - آشنایی با قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - آشنایی با وجوه ممیزه فصل 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - آشنایی با نحوه طبقه بندی ماشین آلات با شرایط و کارکردهای مختلف

مفاهیم و اصطلاحات مهم و کلیدی در طبقه بندی ماشین آلات - دسته بندی ماشین آلات از حیث تعرفه بندی - تبیین قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - وجوه ممیزه فصل 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - نحوه طبقه بندی ماشین آلات با شرایط و کارکردهای مختلف