آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85

 شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان و صادر کنندگان مرتبط، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، صاحبان صنایع، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
ظرفیت: 30 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/1
کد دوره : r068745321 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 25 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/5 تاریخ پایان دوره : 1397/10/6
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

شناخت ماشین آلات و دسته بندی آنها از حیث تعرفه بندی - آشنایی با قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - آشنایی با وجوه ممیزه فصل 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - آشنایی با نحوه طبقه بندی ماشین آلات با شرایط و کارکردهای مختلف

مفاد درسی :

مفاهیم و اصطلاحات مهم و کلیدی در طبقه بندی ماشین آلات - دسته بندی ماشین آلات از حیث تعرفه بندی - تبیین قواعد طبقه بندی مرتبط با ماشین آلات - وجوه ممیزه فصل 84 و 85 با سایر فصول مرتبط با ماشین آلات - نحوه طبقه بندی ماشین آلات با شرایط و کارکردهای مختلف

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85
محل برگزاری
مدرسان